Over Oeverzwalen

Over Oeverzwaluwen

Informatie over het wel en wee van SV Oeverzwaluwen c.q. Unitas uit de eerste decennia na de oprichting in 1929 is uiterst schaars. Dit constateerde de redactie van het boek Oeverzwaluwen 75 jaar, uitgegeven in 2004. In 2010 is een verslag uit 1948 over de eerste jaren van Oeverzwaluwen aan het licht gekomen. Het zit in het archief van de OVK dat aan Histoarysk Koudum is overgedragen. Mede Unitas oprichter Ype van der Molen schreef de tekst van dit verslag, dat werd afgedrukt in een uitgave genaamd De Reclamekrant. Waarschijnlijk verscheen dit blad eenmalig ter gelegenheid van de zogenaamde Winkelweekfeesten in Koudum op 27 – 30 juli 1948.

S.V. Oeverzwaluwen dankt de naam aan de eerste bewoner van de voormalige zandafgraving ‘De Dobbe’, waar ‘Vendu Tivoli’ met het sportveld werd gevestigd.

(bron: HISTOARYSK KOUDUM)

Sporthal

Meer informatie over de sporthal en hoe deze te reserveren zie je op de pagina