Lid worden

Lid worden van SV Oeverzwaluwen

Afdeling gymnastiek

Spelregels lidmaatschap

Om lessen te kunnen volgen is een lidmaatschap bij de afdeling gymnastiek van sportvereniging Oeverzwaluwen noodzakelijk, op de contactpagina vind je route voor een proefles of aanmelden.

 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig seizoen.
 • Het lidmaatschap wordt ieder seizoen, zonder opzegging van het lid, stilzwijgend verlengd.
 • Bij tussentijds afmelden vindt geen restitutie van contributie plaats, tenzij er sprake is van:
  • (starten met) zwemles voor diploma A/B
  • Een verhuizing naar buiten Koudum
  • Een aantoonbare langdurige blessure waardoor sportbeoefening niet mogelijk is
  • De belasting te zwaar blijkt in combinatie met voortgezet, middelbaar, hoger of universitair onderwijs

Bij aanmelding in de loop van het seizoen betaald het lid een contributiebedrag naar rato, tenzij er sprake is van aan- en afmelding binnen 1 jaar. In dat geval wordt de volledige jaarcontributie gerekend.