Contact

Contact afdeling Gymnastiek

Algemeen

Voor algemene informatie, vragen, opmerkingen of aanmelden voor een proefles een mail naar:

gymoeverzwaluwen@hotmail.nl

Ledenadministratie  

Voor het doorgeven van wijzigingen aangaande het lidmaatschap, zoals adreswijziging, etc. stuur je een mail naar: ledenadministratie.gymnastiek@oeverzwaluwen.nl

LET OP: opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk via de mail van de ledenadministratie.

Trainers
Jelly Nagelhout (TC en Tumbling) tel. 06 – 49 13 12 24
Jacintha Ottenhof (trainer Gymnastiek)
Feikje Draaijer (trainer Steps) tel. 06 – 20 71 07 01
Annette Witteveen (trainer Dance)

Bestuursleden

Sporthal

Meer informatie over de sporthal en hoe deze te reserveren zie je op de pagina