Nieuws

Nieuws

Brandbrief Gymnastiek

Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,
Gymnantiekvereniging Oeverzwaluwen is op sterven na dood!!!

Vorige week is gebleken dat het niet 5 voor twaalf is, maar 5 over twaalf….. Waarom???

Omdat het bestuur nu al een hele poos heeft bestaan uit maar 3 actieve dames die, met de moed der wanhoop, proberen om de vereniging aan de gang te houden. Bestuurslid Janieke Semplonius kan vanwege zwangerschap/bevalling al langer niet meer zo veel brengen als ze zou willen en interim-voorzitter Brenda Grace Bakker stapt op per de ALV die in oktober gehouden zal worden. Dat dit staat te gebeuren is al lang bekend en als bestuur zijn we dan ook al 2 jaar naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vele mensen zijn persoonlijk benaderd maar alles zonder resultaat tot nu toe. Met 4 personen deze vereniging draaiende houden was al een klus; met 3 vrouw sterk is het echt niet te doen!!

Op dit moment echter is Maaike Mulder om persoonlijke redenen ook per direct gestopt met haar bestuurstaak wat betekent dat alleen Sasja Haytema na de ALV in oktober nog overblijft en ook zij heeft, na de 2 jaar die ze in het bestuur zit met veel bestuurlijke tegenslagen, eigenlijk geen energie meer om als enige van het huidige bestuur dan door te gaan.

Maar denk nu niet; dan is het zeker heel veel werk???!!!

Nee, vele handen maken licht werk! Maar als die handen niet voorradig zijn dan houdt het op een gegeven moment op. Samen een gymvereniging besturen is leuk want je doet het voor het dorp, voor de kinderen, de oudere jeugd en de volwassenen die met veel plezier komen sporten elke week. Maar om dat mogelijk te maken is er wel een bestuur nodig dat met enthousiasme en plezier de taken doet die nodig zijn. Een bestuur van 3 dames, zonder uitzicht op verse aanvoer van bestuursleden, waardoor steeds meer taken door minder mensen uitgevoerd moeten worden, verliest dit plezier.

DIT BETEKENT DAN HET EINDE VAN GYMNASTIEKVERENIGING OEVERZWALUWEN, DAT LATEN WE TOCH MET Z’N ALLEN NIET GEBEUREN??!!

Hierbij doen we dan ook van harte een, toch wel dringend, beroep op u; help ons onze (jeugd)leden te laten gymmen want alleen kunnen we het niet!!

We zijn op zoek naar minimaal 5 mensen die het belangrijk vinden dat gymnastiek in Koudum blijft bestaan, die er met veel energie in willen duiken om weer een bloeiende vereniging te worden. Dit hoeven niet persé (ouders van) leden te zijn, iedereen met hart voor sport kan in een bestuur zitting nemen en daarmee een belangrijke functie voor sportend Koudum vervullen. Vraag dus ook gerust in uw omgeving aan mensen die u geschikt lijken en deel dit bericht zo veel mogelijk via social media want de afdeling gymnastiek als onderdeel van OMNI-vereniging Oeverzwaluwen moet toch zeker blijven bestaan?!

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met één van onderstaande bestuursleden.

Bestuur gymnastiekvereniging Oeverzwaluwen

Brenda Grace Bakker: (06) 43 83 10 82 / brenda-grace@benjaba.nl
Sasja Haytema-Bruno: (06) 12 61 24 89 / wiebeensasja@home.nl

Algemeen protocol verantwoord sporten in binnensport-accommodaties in beheer en exploitatie bij de gemeente SWF

– GEBRUIKERS / HUURDERS –

BASISREGELS
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop !
Heb je klachten ? Blijf thuis en laat je testen
Ben je 18 jaar en ouder: Houd 1,5 meter afstand
(uitzondering: tijdens het sporten)
Probeer drukte te vermijden
Desinfecteer vaak je handen
Schud geen handen

REGELS VOOR HUURDER/GEBRUIKER
Ga thuis, voordat je vertrekt naar de sportaccommodatie, naar het toilet.
Ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen wachten zoveel mogelijk buiten.
Desinfecteer je handen voor en na de les, training of sportactiviteit.
Volg, indien aangegeven, de looproutes.
Kleedruimten mogen gebruikt worden, met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn.
Op de buitenkant van de kleedruimte staat aangegeven hoeveel personen gelijktijdig in de kleedruimte aanwezig mogen zijn.
Er mag geen kleding en schoeisel worden achtergelaten in de kleedruimten. Deze worden in een zelf meegebrachte sporttas opgeborgen en meegenomen naar de sporthal/gymzaal.
Gebruikers dienen 5 minuten voor aanvang trainingstijd of gebruikstijd omgekleed te zijn.
Bij wedstrijden en trainingen zijn de doucheruimten te gebruiken met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn.
De huurder zorgt voorafgaand aan het gebruik voor schoonmaak van de in de zaal te gebruiken materialen en toestellen. Met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen, beschikbaar gesteld door de gemeente.
Gebruikers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gemaakte/geldende afspraken. In sporthallen zal de beheerder daarnaast ook toezicht houden op de naleving van de afspraken.
In sportaccommodaties met sleutelgebruik zal iedere huurder een “verantwoordelijke vertegenwoordiger” moeten aanwijzen, die ervoor zorgt dat de afspraken worden nageleefd. De verhuurder zal steekproefsgewijs controleren of de regels op een juiste manier worden nageleefd.

Sporthal

Meer informatie over de sporthal en hoe deze te reserveren zie je op de pagina