Check de spambox!

We werken sinds enige tijd met nieuwe mailadressen ………@gymnastiek.oeverzwaluwen.nl maar nu blijkt deze mail regelmatig bij leden in de spambox te verdwijnen. We hopen dat dit snel opgelost kan worden maar tot die tijd willen we iedereen vragen de...

Gewijzigde lestijden gymnastiek

De lestijden van de gymnastiek zijn gewijzigd. Wanneer de corona maatregelen het weer toelaten en binnensporten weer mogelijk is start elke groep een half uur eerder. De nieuwe tijden staan onder...

Corona maatregelen

Het kabinet heeft op 14 december 2020 de maatregelen om het coronavirus terug te dringen stevig aangescherpt en o.a. besloten dat sporten in binnenruimtes niet toegestaan is. Helaas betekent dat op dit moment dat er geen tumbling, steps en gymnastiek plaats kan...

Nieuw bestuur

We zijn blij dat er tijdens de algemene ledenvergadering op 20 januari 2021, die online plaatsvond, ingestemd is met 3 nieuwe bestuursleden. Durk Stoker, Elisa Bakker en Femke de Boer zijn toegetreden en samen met Sasja Haytema vormen zij weer een voltallig bestuur....