Nieuw bestuur

We zijn blij dat er tijdens de algemene ledenvergadering op 20 januari 2021, die online plaatsvond, ingestemd is met 3 nieuwe bestuursleden. Durk Stoker, Elisa Bakker en Femke de Boer zijn toegetreden en samen met Sasja Haytema vormen zij weer een voltallig bestuur....