as Woensdag 24 november vindt onze algemene ledenvergadering plaats om 19.30 in sporthal de Sandobbe. Graag opgeven via secretaris.gymnastiek@oeverzwaluwen.nl. Hierna krijgt u de stukken via de mail ter inzage. U bent van harte welkom!