We zijn blij dat er tijdens de algemene ledenvergadering op 20 januari 2021, die online plaatsvond, ingestemd is met 3 nieuwe bestuursleden. Durk Stoker, Elisa Bakker en Femke de Boer zijn toegetreden en samen met Sasja Haytema vormen zij weer een voltallig bestuur. Brenda Grace Bakker, Janieke Semplonius en Maaike Mulder zijn afgetreden en hen willen we nogmaals bedanken voor hun inzet.