We zijn op zoek naar minimaal 5 mensen die het belangrijk vinden dat gymnastiek in Koudum blijft bestaan, die er met veel energie in willen duiken om weer een bloeiende vereniging te worden. Dit hoeven niet persé (ouders van) leden te zijn, iedereen met hart voor sport kan in een bestuur zitting nemen en daarmee een belangrijke functie voor sportend Koudum vervullen.